Jdi na obsah Jdi na menu
 


Článek k Mezinárodnímu dni žen – Frenštátský zpravodaj.

21. 2. 2010

 

Dne 8. března si každoročně připomínáme Mezinárodní den žen. Jde o mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky neworských švadlen v roce 1909. O rok předtím se 8. března uskutečnilo v New Yorku velké shromáždění za volební právo žen. Na mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v roce 1910 bylo rozhodnuto pořádání mezinárodního svátku žen. V roce 1911 byl poprvé slaven svátek žen v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Usiloval o volební právo žen.

 

Od roku 1975 je 8.březen připomínán, jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Tento významný den zmiňuje ve svých pamětech i Madelaine Albright. Například Evropská komise věnovala Mezinárodní den žen v roce 2000 solidaritě s ženami Afganistanu. Díky tomu se veřejnost dozvěděla o zoufalém postavení žen za Tálibánu. Každým rokem je vybíráno jiné aktuální téma pro jeho konání.

 

Příliš málo žen / i přes probíhající pozitivní změny / má významné postavení, ať v politice či podnikatelské sféře. V evropských parlamentech je žen méně než čtvrtina a na vedoucích místech v evropských podnicích méně než třetina. Evropská unie prosazuje rovnost žen a mužů, boj s diskriminací na základě pohlaví, snížení rozdílu mezi platy mužů a žen. Mezinárodní konference věnovaná úloze žen v nejistém světě, která se uskutečnila 6. března 2008, byla příležitosti k setkání 50 významných žen z celého světa k diskuzi o bezpečnosti a emancipaci žen. Zúčastnila se jí i tehdejší ministryně USA Condoleezza Riceová.

 

Jak se dříve žilo v našem městě a jeho okolí uvedu citací z knihy „Rok pod horami“, spisovatele Josefa Strnadla: „Lidé se tu odjakživa rodili do chudoby. Zámožných skoro nikdy nebylo. Lidi přibývá – pole ani les neskýtá výdělek a obživu pro všechny. Chlapi pracují v okolí na regulacích potoků, někteří jezdí do Vítkovic do uhelných dolů a železných hutí, jiní pracují na cestách, lomech, na stavbách a cihelnách, ve štramberské vápence, kopřivnické vagonce. I děti musí vydělávat. Děvčata, sotva vyšla školu, chodí do továren nebo sloužit, chlapci jdou za čeledíny na větší statky, nebo se učí řemeslu“.

 

Frenštát pod Radhoštěm a jeho okolí byl v minulosti střediskem chudého kraje, bez výnosného zemědělství a bez většího průmyslu. K zásadním změnám došlo až po druhé světové válce. Na začátku roku 1947 vznikl ve městě závod MEZ, přestěhováním elektro-oddělení tehdejšího podniku BAŤA ve Zlíně. Později došlo k přestavbě a modernizaci závodů SLEZAN, LOANA, TON a úplné přestavbě města s plnou občanskou vybavenosti.

 

U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen si dovolím vzpomenout a poděkovat všem ženám / i jejich rodinám /, které aktivně pracovaly v zaměstnání, staraly se o rodinu a výchovu děti a podílely se na veřejném a společenském životě a tím přispěly k rozvoji města do dnešní podoby.

Stoleté výročí svátku Mezinárodního dne žen připomene MěVKSČM v pondělí 8.března  2010 v 17.00 hod. položením kytice u Památníku dělnického hnutí v PARKU OSVOBOZENÍ.

                                                                                        PhDr. Oldřich Šmajstrla