Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro tisk

27. 3. 2008

OSLAVILI JSME MDŽ  DNE 07. 03.2008 – INFORMACE PRO TISK

Mezinárodní den žen – významný den České republiky

V pátek 07.03.2008 jsme oslavili ve Frenštátě p.R. Mezinárodní den žen v Domě s pečovatelskou službou za účasti 51 převážně občanek města.

Každá žena která přišla na toto přátelské posezení dostala kytičku a po projevu Mgr.Pavla Vojtka a přípitku setrvali všichni při harmonice,zpěvu a dobré náladě více než dvě hodiny. Myšlenka slavit jeden den v roce jako svátek žen vznikla na 1.sjezdu Socialistické internacionály v roce 1907 ve Stuttgartu. V roce 1909 se slavil Den žen v USA na počest úspěšné stávky švadlen v New Yorku.

V roce 1910 proklamovala Socialistická internacionála na svém 2 zasedání v Kodani Mezinárodní den žen:“Na počest hnutí za práva žen a na pomoc k dosažení univerzálního hlasovacího práva.“

Od té doby se mezinárodní den žen slaví a využívá k dosažení rovných práv a příležitosti mezi muži a ženami a slaví se na celém světě vždy 8. března ve stále více zemích

V naší republice se stal Mezinárodní den žen jablkem sváru mezi politiky. Někteří se totiž snažili a snaží o jeho zrušení jako přežitku minulosti.

Je však třeba si uvědomit, že politickou otázkou by mělo být dosažení rovnosti žen ne spory o jejich svátek, protože po dvoutisících letech kdy lidstvo.o tuto rovnost usiluje není tento ideál ani zdaleka naplněn.

Jiří Kadlec.