Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prvomájové manifestace

26. 4. 2008

Již za několik dnů se sejdeme na prvomájových manifestacích. Jako každoročně se nás sejdou desetitisíce, což je právě trnem v oku naší takzvané demokratické pravice.

 

Již počátkem devadesátých let minulého století prorokovala ústy dokonce šéfa nově vytvářené Občanské demokratické strany, že strana vymře, že ji tudíž není třeba zakázat. Komunistická strana tu však stále je a má statisíce voličů. Jsme třetí nejsilnější politickou stranou, ač neustále sílí útoky na ni a hledají se všemožné cesty, jak ji pomluvit. Dokonce pravice musela vymyslet vznik ústavu, jenž bude prefabrikovat dokumenty a těm, co existují, dávat "jedině správný výklad". A aby na to ze strany levice nikdo nemohl upozornit, zakázala vlastně přístup do soustavného studia archiválií všem, kteří jsou či byli v minulosti členy komunistické strany nebo mají levicové smýšlení.

 

Když pravice poznala, že Komunistická strana Čech a Moravy přečkala všechny její ústrky, ti nejpravicovější z ní se snaží za potlesku tzv. demokratů nějakým "zákonným" způsobem omezit její činnost či alespoň zakázat levicové symboly. Proto vznikla senátní Štětinova komise, proto bývalý svazácký funkcionář senátor Mejstřík dokonce navrhl zrušit svátek 1. máje, proto premiér Topolánek předal svou premiérskou medaili vrahům Mašínům a jejich komplicovi Paumerovi, proto prodloužená ruka veřejnoprávní televize "Člověk v tísni" společně s militantními členy Konfederace politických vězňů pronikají se svými jednosměrnými pořady do škol, aby zaseli sémě nenávisti dokonce do mozků malých dětí.

 

Při pomlouvání naší strany využívá zmíněná pravice všech možných lží a polopravd. Počínaje hodnocením únorových událostí v roce 1948 jako puče, ač sám její čelný představitel Pavel Tigrid ještě v roce 1990 přímo v televizi odmítl pučistickou variantu, přes hodnocení let budování socialismu jako devastace země, přestože lidem nashromážděný majetek v hodnotě přes dva biliony korun jí sloužil jako odrazový můstek k osobním obohacováním, přes mnohokrát zdůrazňované líčení podřízenosti naší vlasti Sovětskému svazu, ač sama ve své podřízenosti Spojeným státům neváhá posílat naše vojáky na jejich bojiště a dokonce nyní připravuje vybudování americké základny na našem území za pro nás nevýhodných podmínek, přes neustále opakované tvrzení, že komunisté se neomluvili za excesy z padesátých let, ač komunisté to učinili již vícekrát, ale stoupenci tzv. demokracie za vraždy, špionáž a poškozování majetku všech nikoli. Atd. atd..

 

Snahy poškodit Komunistickou stranu Čech a Moravy jsou ovšem přiznáním, že KSČM je pro ně skutečně silná opozice. Je totiž jedinou politickou stranou, která se skutečně staví na obranu méně majetných, za sociální jistoty, za potrestání privatizačních zlodějů a tunelářů, proti vybudování americké vojenské základny v Brdech. Jsme pro zrušení všech zdravotních poplatků, i když podpoříme i dílčí návrhy druhých stran, jsme proti přeměně pojišťoven a nemocnic na akciové společnosti, což je první krok k jejich privatizaci, jsme proti úplné deregulaci nájemného, aniž by byl zároveň přijat zákon na ochranu nájemníků, jsme proti odprodeji posledních významných státních podniků jako je ČEZ, Budvar, pošta, železnice, lesy, do soukromých rukou, nesouhlasíme s převedením důchodového systému, byť třeba jen částečného, do rukou soukromých společností, s převedením téměř dvou set miliard za tzv. znárodněný majetek náboženských společností na církve, především však katolickou, jsme proti dalším asociálním opatřením vlády, jež dále otevírají nůžky mezi majetnějšími a méně majetnými vrstvami, atd.

 

O tom všem se bude na našich prvomájových akcích hovořit. Přijde nás na ně desetitisíce, úmyslně se o nich nebude mluvit v pravicí ovládaných sdělovacích prostředcích a když, tak jen okrajově, protože pak by pravice musela přiznat, že myšlenky rovnosti, socialismu, jsou mezi lidmi stále a žádnými zákony se je nemůže podařit zakázat. Věřím, že právě proto se nás na prvomájových mítincích sejde opět tolik nebo ještě víc než v minulých letech a že pravici to nenechá spát.

 

autor: Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČMzdroj: HaNo, 25. 4. 2008