Jdi na obsah Jdi na menu
 


Útok proti demokratické podstatě komunismu je útokem proti lidským právům

8. 6. 2008

Stanovisko VV ÚV KSČM k mezinárodní konferenci „Svědomí Evropy a komunismus“ pořádané v Senátu PČR.Dlouholetá snaha některých pravicových skupin o manipulaci moderní historie promítající se ve snaze přijímat různá usnesení, která mají kriminalizovat myšlenku komunismu a vyvolat hysterickou atmosféru, ve které by se dařilo přijímat různé legislativní normy přepisující dějiny a znemožňující činnost současných politických subjektů a organizací hlásících se k myšlenkám marxismu a komunismu, se projevila na pražské konferenci “Svědomí Evropy a komunismus“ pořádané Senátem ve dnech 2. - 3. 6. 2008, zejména v tzv. Pražské deklaraci, kterou konference přijala.

 

Deklarace zcela v rozporu s objektivními vědeckými poznatky ztotožňuje samotnou podstatu projektu komunistické společnosti s nacismem a fašismem a připisuje komunismu jako systémový rys vyhlazování a deportaci celých národů a skupin obyvatel. Autoři této výzvy nejsou ochotni uznat to, že zatímco nacismus a fašismus byly od základu antihumánní a nedemokratické ideologie i praxe, v obsahu projektu socialismu a komunismu i v budování první formy socialismu jsou ideály lidské sounáležitosti a solidarity.

 

Ze svého pojetí pak vyvozují signatáři deklarace návrhy, které mají všechny státní, politické a právní struktury Evropy zavázat k perzekučním přístupům, které by v realitě nebyly namířeny proti viníkům minulých zločinů a deformací, ale proti celé myšlence a praxi vytváření systému alternativního ke kapitalismu. Tomu pak chtějí přizpůsobit celý systém vzdělávání a osvěty, zejména v zaměření na mládež, který chtějí přetvořit ve velkolepý mechanismus manipulace a dezinformování. Konference i deklarace jasně ukázaly, komu a čemu její organizátoři a autoři slouží, totiž že nejde o minulost komunismu, ale o současnost a budoucnost kapitalismu.

 

Deklarace vznáší mimo jiné požadavek přijmout 23. srpen, tj. den podpisu dohody Molotov-Ribbentrop, za celoevropský den vzpomínky na oběti fašismu a komunismu. KSČM chápe historický pakt Molotov-Ribbentrop z roku 1939 nikoliv jako údajný důkaz společných kořenů a mocenské spolupráce fašismu a komunismu, nýbrž jako dobový taktický manévr vyvolaný tehdejšími mocenskými poměry v předvečer světové války.

 

Deklarace obsahuje také nebezpečné návrhy na vytvoření inkviziční celoevropské instituce, na celoevropskou cenzuru učebnic i na plošné oceňování a odškodňování, které by zahrnulo nejen nevinně postižené lidi, ale i ty, kdo jako bratři Mašínové ve jménu antikomunismu vraždili nevinné, ničili společenský majetek a sloužili jako agenti cizím mocnostem proti vlastní zemi.

 

VV ÚV KSČM konstatuje, že negativní stránky prvního historického pokusu o socialismus nelze ztotožňovat s ideály komunismu a s demokratickým úsilím o sociálně spravedlivou alternativu ke kapitalismu. Organizační struktury a ti lidé, kteří se ve jménu takových ideálů dopouštěli zneužívání moci, dokonce zločinů, se ve skutečnosti těmto humánním ideálům zpronevěřili. Nedemokratické deformace v procesu prvního pokusu o socialismus byly jen určitým historickým vybočením, způsobeným odtržením vedoucích garnitur od zájmů lidí.

 

KSČM se od těchto deformací distancovala a skutečným obětem zvůle se omluvila. Plně podporuje odškodňování těchto nevinných obětí.

 

KSČM odmítá ideologicky účelové výklady dějin. Z objektivních analýz minulosti se snaží vyvodit poučení pro svou zcela legitimní nabídku demokratické a humánní systémové alternativy ke kapitalismu.

 

Mravní úroveň Evropy se nepozná podle organizování nových a nových honů na čarodějnice, ale podle schopnosti povznést se nad snahy účelově přepisovat historii a kriminalizovat nepohodlné společenské síly. KSČM je toho názoru, že útok proti demokratické podstatě komunismu a jeho představitelům je v podstatě útokem proti lidským právům a oslabuje humanistický rozměr naší civilizace.

 

zdroj: 6. 6. 2008