Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na kroužky zapomeňte, ve volbách na radnice se křížkuje

 

                                                                               

 

 

Komunální volby se tradičně konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V 27 obvodech ve stejnou dobu proběhne i první kolo voleb do Senátu. Na klasické kroužkování ve volbách na radnice však tentokrát zapomeňte, jinak se váš hlas nebude počítat.


 

Existují celkem tři způsoby, jak občané mohou upravit volební lístek, kterým je ve velkých městech arch složený z několika stran formátu A4 – můžete volit stranu nebo jen jednotlivce, anebo volit stranu a jednotlivce z různých partají.


 

V žádném případě arch nestříhejte, byl by neplatný! Nejjednodušší je zaškrtnout křížek u názvu strany, čímž dostanou hlas všichni její kandidáti ve sloupci.

Za druhé můžete volit jednotlivé osobnosti – pokud zaškrtnete křížky v rámečcích před jmény kandidátů různých stran, rozdělíte hlasy mezi strany. Avšak pozor! Přeskočit může jen ten kandidát, který nasbírá o 10 procent hlasů víc, než bude činit průměr na jednoho kandidáta dané strany.

Jinými slovy, přeskočit je poměrně obtížné, a i když budete křížkovat, většinou svým preferenčním hlasem třeba i nechtěně pomůžete straně, kterou byste nejraději nevolili, a jejímu lídrovi.

Existuje i třetí možnost, tedy zakřížkovat stranu a pak jednotlivce z jiných partají. V takovém případě vaše vybraná strana dostane o tolik hlasů méně, kolik kandidátů z ostatních stran jste zakřížkovali. K preferenčním hlasům u kandidátů ve straně, kterou zakřížkujete, se už nepřihlíží.

Volí se jen do počtu členů zastupitelstva

Každý volič rozděluje tolik hlasů, kolik zastupitelů je vyznačeno v záhlaví volebního lístku. Ve velkých městech jsou volby v rámci jednoho zastupitelstva rozděleny do několika obvodů – například v Praze 4 má zastupitelstvo městské části sice 45 členů, ale reálně se volí v pěti volebních obvodech a v každém z nich se volí jen devět zastupitelů.

Ve velkých městech se také do jedné obálky dávají dva lístky – do zastupitelstva městské části a do zastupitelstva na magistrátu.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Vladimíra Řepky existují tři způsoby, jak může volič zneplatnit svůj hlas. „Buď lístek vloží do jiné než úřední obálky, zaškrtne větší počet kandidátů, než je počet zastupitelů, anebo místo křížků bude kroužkovat,“ řekl Právu.

V senátních volbách se do obálky vkládá list se jménem kandidáta, lístek se nijak neupravuje.

                                                                    MV KSČM Frenštát pod Radhoštěm