Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nastavit systém důstojného stáří

Nastavit systém důstojného stáří

 

Jako senátor chci se zasadit o to, aby nebyli lidé v pokročilém věku odkládáni do ústavů a vyčleňovaní ze života k potupnému dožití, jako je tomu dnes. Stejně jako kdysi ve Slušovicích chci nastavit systém důstojného stáří, kdy lidé z družstva neodcházeli do důchodu dožít, ale zůstávali na pracovišti, kde předávali zkušenosti a udržovali se v mentální i fyzické kondici a do penze odcházeli postupně, nikoliv ze dne na den.

 

 

 

A bylo naší povinností se o ně i v penzi starat. Organizovat program a zajistit preventivní zdravotní péči. Není nic horšího, než člověka odložit do penze k dožití. Měli jsme za tímto účelem ustanoven útvar péče o důchodce a Klub důchodců. První organizace dbala na pracovní zapojení seniorů v podniku a druhá, jejímž členem se stal každý, kdo v JZD odpracoval alespoň pět let, se staral o ty, kteří už pracovat nemohli. Naši lidé měli zajištění jak materiální, tak i kulturní a společenské a v tom vidím zásadní rozdíl oproti dnešnímu systému.

Květoslav Hill ze Zádveřic, bývalý zaměstnanec JZD Slušovice, vzpomíná takto: »Poklonit a s úctou vzpomínat. Družstvo mi po úrazu v pětatřiceti letech v plném invalidním důchodu umožnilo plnohodnotný život. S obdivem budu vždy vzpomínat.«

Dát dnes lidem důchod, kterým sotva pokryjí nájem a energie, je nerozvíjí a stát se tváří, že víc udělat nemůže. Ale postarat se o důstojné stáří, není jen o financích, ale především o tom, že lidé i v pokročilém věku potřebují někam patřit a být členy určité organizace a neustále se vzdělávat. Být užiteční a nestrachovat se o holé přežití. Jako senátor budu prosazovat změnu sociálního systému, ale především dokážu v praxi a podložím vědecky, že tato změna je nutná, potřebná a zajistí kvalitnější život nám všem. Péče podniku a státu o zaměstnance v seniorském věku je důkazem kultury společnosti a vztahu k lidem obecně.

František ČUBA, senátor