Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemůžeme zůstat pasivní a spát jako doposud

14. 4. 2014

 

Rozhovor s kandidátem na poslance Evropského parlamentu Pavlem Janečkem

Evropská unie. Jak ji chápete vy jako »finančník«?

 

 

 

Z pohledu rozpočtu má EU ambiciózní plány, chce přispět k udržitelnému růstu podporujícímu integraci. Komise počítá s poskytnutím 80 miliard eur na výzkum a inovace, jelikož v této oblasti má EU trochu zpoždění. Komise dále přidělí 376 miliard eur, co se týče nástrojů politiky soudržnosti. Dalších 40 mld. eur bude na zavedení nástroje pro propojení Evropy.

Já bych zde rád především zmínil rozpočet ve výši 15,2 mld. eur pro investice do lidského kapitálu, který považuji za nejdůležitější. Tato částka je vysoká, neboť EU si je vědoma problému vysoké nezaměstnanosti a mladým lidem chce poskytnout podporu. Příkladem je třeba program Erasmus+, kde je alokováno o 40 % více financí než do předchozích programů. Z ČR studuje v jiném členském státě jen 2,1 % studentů, zatímco v Německu je to 15,92 %, kolem 8 % v Itálii a kolem 9 % ve Francii.

Co by se z tohoto hlediska mělo v EU změnit?

V ČR by se mělo více debatovat o EU, nemůžeme zůstat pasivní a spát jako doposud. Jde o to, že jsme občany Evropské unie a většina exportu je na ni přímo vázaná. Jsme závislí na jejím správném fungování. Měl by se změnit pohled ČR na EU, která zde má pověst pouze byrokratického aparátu a lidé o ní moc nevědí, což je vinou celkové neinformovanosti. Vždyť v roce 2013 jsme byli nejhorším státem v čerpání dotací z celé Unie, a to je alarmující skutečnost.

Pokud byste byl zvolen do Evropského parlamentu, co by bylo vaší prioritou?

Mojí prioritní oblastí jsou možnosti vzdělávání mladých lidí a dostupnost vzdělání bez rozdílu. Míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU dosáhla v důsledku hospodářské krize v průměru 23,5 %. Mladým lidem je nutné nabídnout vzdělávání a odbornou přípravu. O to se EU snaží systémem záruk založeným na intenzivní spolupráci členských států. Budu se snažit zasadit se o to, aby se prostředky z fondů na vzdělávání využívaly správně a efektivně.

Patříte mezi mladší generaci. Co by se podle vás z tohoto hlediska mělo v legislativě EU změnit?

Jednoznačně nerovnost postavení států v EU. Vysoce placení úředníci produkující různé nesmyslné nařízení a směrnice, které neúčelně zatěžují naše peněženky (žárovky či pomazánkové máslo).

Myslíte, že některé z vašich pracovních zkušeností byste jako poslanec EP mohl využít? Které a proč?

Především své jazykové znalosti a v neposlední řadě ekonomické zkušenosti.

Žijete na východě Čech. Myslíte, že ve funkci europoslance byste mohl pomoci i svému regionu?

Existuje Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, který se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a také hlavně na podporu vzdělávání, což je moje prioritní oblast. Spadá tedy mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněna částka ve výši 219,46 mil. eur. Chtěl bych prosadit efektivní a správné využívání tohoto programu.

Říkáte, že znáte několik jazyků. Které?

V současné době se aktivně věnuji angličtině a španělštině. Do mé jazykové vybavenosti dále patří kromě češtiny i francouzština a němčina. Další jazyky intenzivně studuji, v neposlední řadě i čínštinu.

Čínštinu? A jak tento jazyk chcete využívat?

Je to především můj koníček. Čínština patří k samostatné jazykové skupině a je klíčem k východní filozofii, která mě velmi zajímá.

Jste nyní překladatelem. Z kterého z těchto jazyků?

Specializuji se odborně na angličtinu a španělštinu.

A co konkrétně překládáte?

Překládám jak odbornou literaturu, tak beletrii.

Jaroslav KOJZAR