Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přeshraniční spolupráce v Moravskoslezském kraji

28. 12. 2014

 

 

Blíží se závěr roku. Je to čas bilancování. Jaký tedy z pohledu zahraničního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje rok 2014 byl? To je smyslem tohoto zamyšlení.

Zahraniční výbor Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZV ZMSK) ve druhém roce svého působení plynule navázal na rok předchozí. Na pravidelných jednáních se členové výboru seznamovali s činností Krajské hospodářské komory a Sdružení pro rozvoj MSK, které si kladou za cíl podporu podnikatelských aktivit a příliv investic do regionu. Díky těmto informacím se první aktivitou stal návrh účasti zástupce výboru, či kraje na jednáních Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Komora by takto zvolenou formou předávala návrhy a podněty na zlepšení podnikatelského prostředí v kraji.

Z podnětu hejtmana kraje Miroslava Nováka se na pořad jednání výboru dostalo projednání možnosti založení incomingové společnosti. Kraj se pro její založení rozhodl nehledě na to, že Česká republika doposud nemá zákon o řízení cestovního ruchu. Společnost Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., byla na pravidelném zasedání krajského zastupitelstva založena. Jejím úkolem bude vytvářet jednotnou image kraje tak, aby zde nepůsobilo množství subjektů zabývajících se cestovním ruchem, ale aby byla vytvořena centrála, která bude veškeré turistické aktivity řídit a komunikovat s turistickými oblastmi v kraji.

Na konci dubna se Moravskoslezský kraj prezentoval na již 13. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a přidružených služeb Brána severu v ruské Vologdě. O této akci byli čtenáři Haló novin v květnu tohoto roku podrobně informováni.

Zářijové dvoudenní výjezdní zasedání výboru pak bylo inspirováno zájmem jeho členů o praktické seznámení se s konkrétními projekty realizovanými v kraji. Pro lepší možnost pochopení přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce, která je stěžejní činností Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA, jejímž členem Moravskoslezský kraj je, byla vybrána oblast okolí Hrčavy. Ta je obcí s nejvýchodněji položeným centrem nejen našeho kraje, ale i celé České republiky. Prostřednictvím jejího starosty Petra Staňa se členové ZV seznámili s realizovanými projekty na česko-slovensko-polském pohraničí, mezi které patří projekt osvětlení cyklotrasy z ČR do Polska, která vede také přes Hrčavu, nebo připravovaný projekt obnovení historických Šancí (tvrzí) na Hrčavě s dotací 4,3 milionu korun z ROP Moravskoslezsko. Z místa je nádherný výhled na oblast Trojmezí – České republiky, Slovenské republiky a Polska. Přímo v terénu si členové výboru prohlédli projekt přestavby základní a mateřské školy v Hrčavě a pan starosta vyzdvihl jeho význam pro obec. Projekt, kromě rekonstrukce tříd MŠ a ZŠ v sobě zahrnuje výstavbu kotelny na spalování biomasy, herny, jídelny, terasy a přístupové cesty. Samostatnou kapitolou a důležitou součástí společenského života v celé oblasti jsou pak folklorní festivaly a početná kulturní i vzdělávací setkání, která však musí splňovat podmínku dlouhodobé udržitelnosti. Marta Sláviková, současná ředitelka sdružení ESÚS TRITIA, představila podmínky projektové spolupráce mezi ČR a Polskem a ČR a Slovenskem v dalším programovém období.

Po celý rok ZV na svých zasedáních bedlivě sledoval vývoj mezinárodní spolupráce kraje se stálými partnerskými regiony i vznikající spolupráci s novými především asijskými oblastmi. Mezi nejdůležitější bezpochyby patří pokračování rozvoje vzájemné spolupráce s provincií Jiangsu v Číně. V červnu tohoto roku náš kraj navštívila delegace z partnerské čínské provincie a rozšiřování bilaterálních vztahů bylo podpořeno účastí hejtmana Nováka na Čínském investičním fóru v Praze, které se uskutečnilo na Pražském hradě 28. srpna. Spolupráce se rozvíjí nejen v oblasti ekonomické, ale také kulturní a vzdělávací.

Velmi nadějně se rozvíjí spolupráce s Arménií. V lednu tohoto roku bylo podepsáno mezi provincií Armavir Arménské republiky a Moravskoslezským krajem Memorandum o porozumění. Dokument o spolupráci v oblasti státní správy, ekonomiky, zemědělství, kultury, vzdělávání, cestovního ruchu a sportu byl podepsán v budově ministerstva průmyslu a obchodu před zahájením podnikatelského business fóra u příležitosti návštěvy arménského prezidenta Serže Sargisjana v České republice. Moravskoslezskému kraji se tak otevírají nové možnosti spolupráce se zajímavým partnerem a se zajímavou destinací, která se může pro podnikatele do budoucna stát velmi perspektivní.

V závěru roku uzavřel Moravskoslezský kraj v jihokorejském Ulsanu Dohodu o rozvoji přátelských vztahů s tímto metropolitním městem. Dohodu, která je zaměřena především na podporu spolupráce v oblasti podnikání a vzdělávání, podepsali primátor metropolitního města Ulsan Kim Gi-Hyenon a hejtman Novák.

Událostí v oblasti zahraniční spolupráce se v Moravskoslezském kraji v roce 2014 uskutečnilo mnohem více a je možné se s nimi seznámit na jeho webových stránkách. O těch, které se uskuteční v roce 2015, se vás budu snažit prostřednictvím Haló novin pravidelně informovat.

Závěrem bych všem čtenářům chtěl popřát do nového roku 2015 hlavně pevné zdraví a vykročení levou nohou!

Petr HAVRÁNEK, předseda ZV ZMSK