Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provolání účastníků protestního shromáždění občanů ČR proti revanšistickým akcím Sudetoněmeckého landsmanšaftu

 

(1.6.2016)

Na dny 20. května až 2. červan 2016 připravilo koaliční vedení brněnské radnice ve složení KDU-ČSL, ANO a Žít Brno v čele s primátorem Petrem Vokřálem, ve spolupráci se Sudetoněmeckým landsmanšaftem v čele s Berndem Posseltem, široký program akcí na téma »Ztracené a nalezené domovy«

 

Tyto akce měly zamaskovat to podstatné: Postavit český národ na pranýř za tzv. zločiny proti sudetským Němcům po porážce hitlerovského Německa ve druhé světové válce a zrelativizovat genocidu hitlerovského Německa a sudetských Němců proti ČSR a českému národu. 

Vyvrcholením proklamovaného usmíření byl závěrečný pochod sudeťáků a jejich příznivců na trase z Pohořelic do Brna, po které byli deportováni brněnští Němci po osvobození Brna Rudou armádou před jejich transferem do Rakouska. Ne náhodou byl provokační pochod uskutečněn v den 132. narozenin prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše. K psychologickému ovlivnění českých občanů bylo přitom použito zkreslených údajů o tzv. zločinech, které byly na odsunutých Němcích uskutečněny. 

V sedmdesátiletém úsilí o revizi historické pravdy a snahy zaměnit příčiny a účinky vzniku a důsledků druhé světové války je postupně prosazována metoda německých revanšistů, kterou precizně a srozumitelně vyjádřil vůdce sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt slovy: »Jsme diplomaté, jsme moudří, jdeme krok za krokem!« 

Tím hlavním, rozhodujícím krokem, který má pan Posselt na mysli, je likvidace dekretů prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše, které se vztahují k řešení německé otázky v poválečné ČSR. Na tomto cíli revanšistů nic nezmění ani proklamovaná, ale neuskutečněná změna o zřeknutí se majetku sudetských Němců ve stanovách landsmanšaftu. Má to být jen vějička na chycení důvěřivých občanů ČSR. 

My, účastníci protestního shromáždění proti provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaftu, trváme na nezpochybnitelnosti Benešových dekretů jako ústavních zákonů a trvalé součásti právního řádu České republiky. 

PROTESTUJEME proti provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaftu, uskutečňovaným za podpory vedení brněnské radnice, a proti jejich společnému záměru - organizovat v budoucnu srazy Sudetoněmeckého landsmanšaftu a jejich příznivců střídavě ve Spolkové republice Německo a v Brně! 

ZDŮRAZŇUJEME: Odsun sudetských Němců byl uskutečněn na základě rozhodnutí představitelů vítězných mocností – SSSR, USA a Velké Británie ze 2. srpna 1945 v Postupimi. Praktické uskutečnění tohoto rozhodnutí bylo realizováno na základě Benešových dekretů. Představitelé vítězných mocností vyslovili vládě ČSR uznání za humánní provedení odsunu. 

ODMÍTÁME obvinění, že odsun sudetských Němců byl realizací principu kolektivní viny. V ČSR a v Brně samotném mohli po válce zůstat antifašisté a ti, kdož nezradili svou vlast. 

Do odsunu byli zařazeni bývalí občané ČSR německé národnosti, kteří zradili svou vlast, podíleli se na jejím rozbití a dopustili se zločinů vůči zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnostní menšiny, 

- kteří přijali nacistickou rasovou ideologii a otevřeli Hitlerovi cestu k plánované likvidaci českého národa a dalších slovanských národů, 

- kteří pod prapory a hesly »Heim ins Reich!«, »Ein Führer, ein Reich!« vítali v zemi svého zločinného vůdce, 

- kteří vyháněli ze svých domovů české občany a německé antifašisty, terorizovali je, vraždili, mučili a unášeli je na území Velkoněmecké říše, 

- kteří se podíleli na 360 000 zmařených životů občanů ČSR v nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem 

- a kteří se ani po prohrané válce nepoučili a zejména v pohraničních oblastech se dopouštěli ve formacích organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí českých úřadů k obnově hospodářského a společenského života v českém pohraničí. 

NEZAPOMÍNÁME, že až 90 % občanů ČSR německé národnosti – sudetských Němců přijalo s nadšením státní občanství Velkoněmecké říše, že 1 162 617 (slovy jeden milion sto šedesát dva tisíce 617) sudetských Němců bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečné ČSR, že se sudetští Němci podíleli na genocidě v Lidicích, Ležákách a Javoříčku, že vraždili a mučili vězně v koncentračních táborech a na pochodech smrti, že vstupovali dobrovolně do jednotek SS, útvarů gestapa a zuřivě bojovali u Moskvy, Lenigradu, Stalingradu a na všech frontách proti spojencům za vítězství Velkoněmecké říše a zotročení všech národů. 

NEZAPOMÍNÁME však také na ty sudetské Němce, kteří se statečně postavili na obranu ČSR a proti nacismu. Patřili k nim například Louios Nissel a Willi Kapusta z Mikulova a jednotka Republikanischewehr, která neohroženě vystoupila na obranu republiky v zářijových dnech 1938 a jejíž členové jen zázrakem přežili v nacistických vězeních. 

PROTESTUJEME dnes nejen proti provokacím sudetských Němců a jejich potomků, ale také proti vlastizrádné činnosti novodobých českých kolaborantů! 

Považujeme omluvy Václava Havla a jeho souputníků sudetským Němcům za tzv. vyhnání za zradu českého národa. 

Do kategorie zrady zájmů českého národa zařazujeme, vzhledem ke vstřícnosti k revanšistickým požadavkům sudetských Němců, výroky a činnost místopředsedy vlády ČR, předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, ministra kultury vlády ČR za KDU-ČSL a předsedy Sdružení Ackermann Gemeinde Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 poslance PS PČR Karla Schwarzenberga, jakož i podporu, kterou poskytuje prosazování sudetoněmeckých zájmů předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a primátor města Brna Petr Vokřál. I mnozí další političtí činitelé, představitelé římskokatolické církve a české kultury. 

Jejich jednání považujeme za dehonestaci a urážku odkazu národních obroditelů a hrdinů protinacistického odboje a požadujeme jejich odstoupení z funkcí, které mají vykonávat v zájmu českého národa. 

Považujeme za licoměrnost slova představitelů Sudetoněmeckého landsmanšaftu a jejich českých příznivců o usmíření, když současně urážejí prezidenta Budovatele ČSR Dr. E. Beneše a požadují likvidaci prezidentských dekretů. 

POŽADUJEME nejen omluvu sudetských Němců za utrpení českého národa, lidské oběti a materiální škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli, ale také za urážky demokraticky zvoleného prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které považujeme za urážky českého národa. 

POŽADUJEJEME, aby vláda ČR zastavila revanšistickou činnost tzv. Kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Praze a všech revanšistických subjektů v ČR. 

POŽADUJEME, aby vláda ČR zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejných sdělovacích prostředků v souladu s historickou pravdou. 

POŽADUJEME, aby římskokatolická církev sloužila zájmům našeho lidu, a nikoliv zájmům Sudetoněmeckého landsmanšaftu. 

Nejdůležitějším požadavkem současnosti i budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Velmi si vážíme činnosti mírových organizací ve SRN a jinde na světě. Přejeme si, aby k zabezpečení míru ještě více než dosud přispívala vláda ČR. 

Konstatujeme, že narůstající požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu proti zájmům ČR neprospívají přátelství mezi českým a německým národem ani míru ve světě. Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a uplatněním historické pravdy.

 

 

Autor: Účastníci protestní demonstrace proti provokacím Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně dne 28. května 2016, v den 132. narozenin prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše