Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodování mezi potřebami voličů a lákadly lobbistů

 

Rozhovor Haló novin ze dne 19. srpna s Helenou Briardovou (KSČM), členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy

Situace na pražském magistrátu se vyostřuje. V pondělí se sešel klub zastupitelů KSČM, abyste se poradili, jak v současné, často nepřehledné situaci postupovat. Co z vašeho jednání vyplynulo?

Radili jsme se, jak postupovat na příštích jednáních zastupitelstva. Chceme podporovat návrhy, které jsou nám blízké, či které jsou shodné s naším volebním programem.

Pokud jde o nyní hodně medializovanou kauzu Pražských stavebních předpisů, budeme prosazovat znění, které bude zajišťovat takový způsob výstavby města, aby bylo co nejpříjemnějším místem k životu pro většinu občanů. Nepovažujeme za svůj úkol, či dokonce povinnost, vytvářet developerům podmínky pro snadné dosažení vysokého zisku. Myslím, že úkolem zastupitelů je postarat se, aby na všech místech Prahy byla potřebná občanská vybavenost, aby ve městě bylo dost zeleně, aby nové stavby nenarušovaly stávající kolorit místa například předimenzovaným objemem nebo výškou.

Náš klub jde mimo ty proudy, které v současné době v zastupitelstvu soupeří. Můžeme si v některých situacích rozumět s Piráty, můžeme podporovat podobná řešení jako zelení, ale v zastupitelstvu není taková zastupitelská skupina, kterou bychom mohli stabilně podporovat.

Zmínila jste Pražské stavební předpisy. Je skutečně návrh náměstka Matěje Stropnického tak špatný, nebo ho »potopil« tlak podnikatelských lobby?

Stavební předpisy jsou normou, která pro investora může znamenat zvýšení nákladů, protože bude muset respektovat určitá přísná pravidla. Nebo naopak mohou být takové, že se investorům ulehčí a oni si budou vytvářet vysoké zisky s menší námahou. Jsou tady ve hře velké peníze. Členové zastupitelstva, bohužel, dosud nedostali ani přesné znění Stropnického návrhu, ani nejnovější návrh z dílny paní primátorky Krnáčové, který se projednával na minulém zasedání rady. Klub samozřejmě o tyto texty požádal a doufáme, že je dostaneme co nejdřív, abychom je mohli porovnat a jednat pak s přesnou znalostí věci. Teď se můžeme jen domnívat.

Víme, že pan Stropnický kladl důraz na to, co je blízké zeleným, tedy aby kolem nových staveb bylo dost zeleně, aby mezi stavbami byl dostatek prostoru, potřebný počet parkovacích míst, aby novostavby nepřevyšovaly příliš dosavadní zástavbu, aby developeři byli povinni investovat i do staveb občanské vybavenosti, tedy škol, školek, obchodů, služeb apod. O návrhu paní primátorky neznáme žádné podrobnosti.

 

 

 

Jak je možné, že zastupitelé nedostali návrhy stavebních předpisů?

Jejich projednávání se ještě nedostalo tak daleko. Zatím byl vytvořen nový návrh, který projednala rada. To neznamená, že norma už platí. Teď by se k novému návrhu měly vyjádřit městské části. Pak by rada měla jejich připomínky posoudit a na jejich základě návrh eventuálně upravit. Teprve potom by navrhovaný text nových stavebních předpisů měli dostat zastupitelé k prostudování, konečnému projednání a schválení. Teprve zastupitelstvo tedy bude tím suverénním fórem, které řekne ano či ne.

Zatím rada pouze rozhodla, že se bude pokračovat v projednávání návrhu vzešlého z kanceláře primátorky, a my zastupitelé do toho v této fázi nezasahujeme. Nicméně klub zastupitelů KSČM už v této fázi požádal o přesný text návrhu.

Stavební předpisy nejsou prvním případem primátorky Krnáčové, kde je zřejmé podléhání tlaku podnikatelských lobby. Návrh na zákaz segwayů na chodnících také neprošel, a chodce v centru města tato vozítka ohrožují dál. Až komicky rychle zařadila primátorka zpátečku po setkání se zástupci pražských taxikářů. Vládne v Praze magistrát, nebo různé podnikatelské nátlakové skupiny?

Záleží na tom, koho si voliči do zastupitelstva zvolí. Pokud zvolí osoby, které se nechají ovlivňovat různými nátlakovými skupinami, protože jsou jim společensky blízké a chtějí se jim zavděčit, pak se občané nemohou divit. Kdyby si zvolili zástupce, kteří opravdu chtějí jednat jen a jen v zájmu většiny obyvatel města, asi by k takovým tahanicím o pražské stavební předpisy nedošlo. Vždyť v zastupitelstvu se o normách rozhoduje hlasováním a schváleny jsou, když pro ně zvedne ruku většina. Ovšem záleží na každém jednotlivém zastupiteli, čím se nechá přesvědčit. Zda potřebami voličů, nebo lákadly lobbistů.

Řešení problémů ale, bohužel, nebývají snadná a jednoznačná. Například k tomu, aby někteří taxikáři přestali předražovat své služby, zejména když přepravují zahraniční turisty, by bylo třeba zavést v první fázi systematickou kontrolu a pak, když se zjistí porušení předpisů, přísné postihy. Ale nejsem si jista, zda k tomu v současném zastupitelstvu bude politická vůle.

Magistrát by měl vládnout, ale nevládne. Jenom se to vždycky nějak zplichtí...

Nezapomínejme, že vládnoucí koalice se nevytvářela lehce. Zpočátku měla koalice ANO, ČSSD, zelení, STAN a KDU-ČSL jen velmi těsnou většinu proti opozici TOP 09, ODS, Pirátů a KSČM. Pak jí skóre vylepšili odpadlíci z opozice, kteří, ačkoli zařazení jako nezávislí, hlasují spíš s koalicí než s opozicí. Do zastupitelstva byli zvoleni zástupci dlouhé řady politických orientací s rozdílnými, ba protichůdnými zájmy. Odráží to dnešní společnost, která je takto rozvrstvená. Není tady jednotný názor. Zájmy jsou příliš rozdílné. Takže ať přijdete s jakýmkoli řešením, nikomu úplně nevyhovíte a nikdy nejsou spokojeni úplně všichni. Vždycky jde o kompromis. Nedá se tu bouchnout do stolu. To nefunguje.

Přesto se i daří zachránit nějaké zdravotnické zařízení před privatizací, která by pro občany byla nevýhodná, nebo zabránit záměru nějakého developera postavit něco, co občané nepotřebují a nechtějí. To je potom příjemný pocit. Ale vyhovět maximu lidí je velmi obtížné.

Co budete řešit na nejbližším zasedání zastupitelstva?

Přesně vám to neřeknu. Podle jednacího řádu stačí, když je program znám sedm dní před zasedáním a zastupitelé dostávají texty projednávaných návrhů také až týden před jednáním. Zářijové zasedání zastupitelstva bude podle harmonogramu 10. září, takže podrobněji bych mohla odpovědět někdy po prvním. Ale dá se už říct, že jednání bude zřejmě velmi bojovné. Pravděpodobně se bude diskutovat o pražských stavebních předpisech. V každém případě k tomu někdo vystoupí v interpelacích.

Především ale musíme dořešit další omezení hazardu, tedy snížení počtu povolených heren a terminálů. Text, který nám koalice předložila v červnu, byl skutečně špatně zpracovaný a klub zastupitelů KSČM hlasoval pro to, aby se projednávání textu odložilo na září. Na jedné straně se v předloženém seznamu navrhovalo zrušení heren, které nebylo úplně logické, a na druhé straně měly zůstat zachovány jiné, které evidentně odporovaly pravidlům. Všichni zastupitelé jsou vystaveni velkému tlaku ze strany provozovatelů a to se asi odrazilo na předloženém návrhu. Klub KSČM podporuje postupné zavedení zásady nulové tolerance hazardu, protože společnost by neměla vytvářet podmínky k tomu, aby se lidé mohli stát závislými na hazardu a ruinovali sebe i své rodiny. A v Česku už jsou takových lidí desetitisíce.

V září tedy bude jedním z důležitých bodů další omezení hazardu a projednávání může trvat dlouho. Ostatně jednání našeho zastupitelstva už teď obvykle končí kolem půlnoci, a to začínáme v devět ráno.

Jiří NUSSBERGER