Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s docentem MUDr. Josefem Tichým, CSc.

2. 3. 2015

 

 

Stále máme několik zdravotních pojišťoven. Můžete mi říci, v čem se od sebe liší?

Zdravotní pojišťovny se liší počtem pojištěnců. Nejvíc klientů má Všeobecná zdravotní pojišťovna, a proto má přes 200 miliard Kč v pokladně. Její aktivita k udržení majetku se zdá být větší než navyšování péče zejména pro nemocné seniory. Některé malé zdravotní pojišťovny (ZP) se snaží zajistit péči o staré a nemocné více než VZP. Několika slovy se problémy osmi ZP nedají analyzovat ani hodnotit. Je třeba pouze připomenout slovenský příklad, kde pan premiér Fico sjednotil prakticky stejný počet zdravotních pojišťoven do jedné, a to státní pojišťovny, což vedlo k evidentnímu zlepšení zdravotní péče o všechny nemocné.

A jak se vůbec určují smlouvy lékařů s pojišťovnami?

Podmínky k uzavření smluv určuje zdravotní pojišťovna, a to nejméně z deseti dokladů ověřených příslušnými institucemi. Ovšem z těch je naprosto nejdůležitější nález »Výběrové komise«, který je reprezentován lepicími proužky v barvě světlé (pozitivní doporučení), anebo tmavé (negativní doporučení). Nález je vystaven ve výkladní skříni k posouzení veřejnosti.

Paní z »Výběru« jsou nepochybně zkušené, nicméně na stanovení pravděpodobnosti nebo výpočtu, zda se jejich vývěska uplatní při zlepšení péče o veřejné zdraví anebo zda sníží nemocnost a smrtelnost nejčastějších nemocí u nás, na to samozřejmě nemají.

Nicméně, kdo nemá doporučení od »Výběru«, marně čeká na smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Když pacient, jenž má úraz, jde k prvnímu lékaři, kterého potká, a ten nemá s tou správnou – jeho – pojišťovnou podepsanou smlouvu, není ošetřen?

Situace, kdy nemocný vyhledá lékaře, který nemá smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, je poměrně častá. Nemusí se jednat jen o úraz, náhlou nevolnost nebo jinou příčinu, mezi nimiž hraje roli i sympatie nemocného k navštívenému lékaři/lékařce. Neslyšel jsem, že by některý lékař odmítl takového nemocného. Jsou s tím však jisté nesnáze, neboť pojišťovny (hlavně VZP) odmítají uhradit částku, kterou nemocný zaplatí za komplexní vyšetření nebo jiný výkon. To je jeden z důvodů, proč bude pro nemocné výhodou mít pouze jednu, a to státní pojišťovnu.

Jste především kardiolog. Jak se váš obor změnil za těch dvacet pět let od převratu?

Léčebná péče se vyvíjí mnoho let (pokládat za směrodatné změny v posledním čtvrt století není správné). Je však skutečností, že za toto období došlo k výrazným změnám technickým, které umožňují zejména větší možnosti v kardiochirurgii, než tomu bylo dříve, včasné transplantace srdce, operace na koronárním řečišti a další výkony, které život prodlužují. Léčebná péče ovšem zahrnuje i vztah lékaře/kardiologa k nemocnému.

V čem by dnešní česká medicína měla přidat?

Za velmi významnou aktivitu současnosti i budoucnosti je třeba považovat prevenci, které se zatím věnovala malá pozornost. Zejména onemocnění srdce a cév, které je stále nejvýznamnějším faktorem v naší mortalitě, a to při relativně nízkém průměrném věku a značném rozdílu mezi ženami a muži. Kdo by nepřivítal, kdybychom se stali opět čelnými představiteli těchto léčebných postupů, podobně jako před lety jsme dosáhli prvořadého postavení při léčbě tuberkulózy?

Jaroslav KOJZAR